Sublime Text 3 mới nhất

Đây là topic tổng hợp các version Sublime Text 3 cho anh tất cả các version mới nhất bắt đầu từ phiên bản 3176 (3.1.1) bao gồm cheat code cho ae nào khó chịu mỗi lần save là lại bắt mua license.

Lưu ý: Do tính mình dạng cũng thích xài chùa mà cũng khá kén, nên mình thích dạng key/cheat hơn là tải file patch về rồi đè vào phần mềm của mình, cơ bản là mình cũng k biết trong file đó chứa gì. Vì vậy các tài nguyên được tại đây đều theo chủ trương đấy. Đối với sublime text này cũng vậy, mình sẽ share ae cách tự patch luôn.

  1. Bước đầu tiên là ae tải phiên bản official từ web chính chủ.
  2. Sau đó thực hiện từ dòng lệnh bên dưới đây đối với từng phiên bản thích hợp.
  • Windows thì các bạn thảo tác trên windows powershell
  • Linux và Mac OS thì các bạn thực hiện trên Terminal nhé.

Phiên bản 3176 build 2018.05.14 (3.1.1).

Change log

3.1.1 (BUILD 3176)
14 May 2018

  • Various fixes from 3.1
  • Added ui_scale setting to scale the entire UI, dpi_scale is now Linux-only
  • Linux: Added workaround for a display driver issue, giving significant scrolling improvements for some environments
  • Indexing: Added more information in the Indexing Status window, and reduced CPU utilization in some scenarios

Link tải:

Cheat:

Windows:

x64

$fp = “C:\Program Files\Sublime Text 3\sublime_text.exe” ==> Đây là đường dẫn tới file sublime text 3.
$bs = [System.IO.File]::ReadAllBytes("${fp}")
$bs[0x76a0c] = 0xeb
$bs[0x76a0d] = 0x2a
$bs[0x76a2a] = 0x75
$bs[0xb27d9] = 0x85
$bs[0x23ff18] = 0x75
[System.IO.File]::WriteAllBytes("${fp}",$bs)

MAC OS X

printf “\xc3” | dd seek=$((0xae95)) conv=notrunc bs=1 of=/Applications/Sublime\ Text.app/Contents/MacOS/Sublime\ Text

printf “\xc3” | dd seek=$((0xb2c6)) conv=notrunc bs=1 of=/Applications/Sublime\ Text.app/Contents/MacOS/Sublime\ Text

printf “\x48\xc7\xc0\x01\x00\x00\x00\xc3” | dd seek=$((0x85036)) conv=notrunc bs=1 of=/Applications/Sublime\ Text.app/Contents/MacOS/Sublime\ Text

Lưu ý: Sau khi chạy các lệnh trên, ae vào Help > Enter License > Nhập vào cái gì cũng được > Chọn Use License

Linux

printf ‘\x00\01’ | sudo dd seek=$((0xD538)) conv=notrunc bs=1 of=/opt/sublime_text/sublime_text

Anh em nào không làm được thì thử xem qua video trực quan bên dưới nhé