Thay đổi chữ Review và chữ Description của theme flatsome trong wordpress

Chào mọi người, mình muốn thay đổi từ Review thành từ Bình luận, Từ Description thành từ Chi tiết trong theme Flatsome wordpress, nhờ anh chị giúp mình với, Kratos nếu đọc tin này nhờ chỉ dẫn giúp mình với. Cảm ơn mọi người nhiều! Mọi người có thể vào alotata châm com và kích vào một sản phẩm bất kỳ sẽ thấy chứ Description và Review, xin cảm ơn!

add_filter( 'woocommerce_product_tabs', 'woo_rename_tab_ct', 98);
function woo_rename_tab_ct($tabs) {
$tabs['description']['title'] = 'Chi tiết';
$tabs['reviews']['title'] = 'Bình luận';
return $tabs;
}

thêm cái đó vào file function.php của template nha bạn.

1 Likes

minh cũng đang dùng theme flatsome nè. Nó tự chuyển qua tiếng việt luôn.

1 Likes