Thêm favicon website trên kết quả tìm kiếm

Tại sao m THÊM FAVICON WEBSITE rồi nhưng chỉ thấy hiện thị trên máy tính còn điện thoại thì ko thấy ạ. Nó vẫn hiện cái hình tròn đen trắng khi tìm kiếm google chứ ko hiện logo ạ.