Trong theme flatsome, làm thế nào để các sản phẩm mới đăng hiển thị lên banner như trong theme soledad?

Chào các bạn, chắc các bạn biết theme soledad, mình rất thích soledad có cái Featured Slider Option, kiểu các bài tin tức được bố trí như banner rồi tự động di chuyển, phần này bao gồm ảnh đại điện của bài và tiêu đề của bài. Giớ mình muốn chỉnh trong theme flatsome khi các sản phẩm đăng lên có phần hiển thị như soledad (tất nhiên ở dưới danh sách sản phẩm vẫn giữ nguyên như flatsome) thì điều chính ở đâu?
Hoặc vấn đề ngược lại, làm sao để đăng sản phẩm trong soledad mà sản phẩm hiển thị thay thế các post?
Anh chị em thông tỏ vấn đề này xin chỉ giúp mình với, cảm ơn các anh em cộng đồng nhiều!