Tự tạo thêm user trên db của WordPress

Mình có mua 1 code trên sharecode, nhưng khi giải nén ra trên localhost thì phát hiện có thêm 1 user lạ trong user, tên là az mail email@domain.com Thông tin còn lại như hình.
Mình đã thử xóa trong admincp hay trong localhost đều không được.
Không biết user này do plugin hay code nào tạo ra và cách xóa hẳn…

Xoá không được thì báo lỗi như nào vậy bạn?