X | The Theme - Theme multi purpose cho wordpress

Template nhìn khá đẹp và hoành tráng ae ợ.


Một số hình ảnh demo:


Demo: https://theme.co/x/
Giá: 59$
Version: v6.2.4
Version mới nhất: v6.2.4
Download: X | The Theme - version mới nhất 6.2.4