Xin hỏi có plugin nào làm được việc này không

Cho mình hỏi trong Wordpress có plugin nào làm việc này không.


Khi xem 1 sản phẩm nó không hiển thị hết nội dung, khi khách hàng cần xem chi tiết thì ấn vào chữ Xem thêm thì nó hiện thêm những nội dung khác.
Thanks!