Xin hướng dẫn giúp mình tạo menu

Chào mọi người mình, mọi người có thể hướng dẫn giúp mình tạo menu danh mục sản phẩm như trang này được không. Xin cảm ơn.
http:// dienthoai2 . ninhbinhweb. net/