Hỏi về tinh chỉnh theme Newspaper

Chào cả nhà, mình đang tìm hiểu về theme Newspaper, hiện tại mình muốn loại bỏ cái
banner màu đen tự động xuất hiện, chỗ Best selling BLOG and MAGAZINE theme of all the time… BUY NOW,
muốn bỏ cái đó mà hổng biết bỏ như thế nào, nhờ anh em bạn bè chỉ dẫn với, cảm ơn nhiều nhiều

A post was merged into an existing topic: Xin tư vấn về tinh chỉnh theme Newspaper wordpress