Yoast SEO Plugins Pack cho wordpress


Đây là gói pack của Yoast SEO bao gồm 6 cái plugin như bên dưới:

  • Yoast SEO Premium v7.8
  • Yoast Local SEO v7.8
  • Yoast Local Woocommerce v7.8
  • Yoast SEO News v7.8
  • Yoast Video SEO v7.8
  • Yoast Woocommerce SEO v7.8

Link tham khảo: https://yoast.com/wordpress/plugins/complete-seo/

Giá: 299$/1 site

Download: Yoast SEO Plugins Pack Mới nhất - v7.8

Ae có thể tham khảo plugin yoast seo premium riêng trong forum nhé

Update Yoast SEO Plugins Pack cho wordpress - v7.9

Download: Yoast SEO Plugins Pack cho wordpress - v7.9

Update Yoast SEO Plugins Pack cho wordpress - v8.1

Download:Yoast SEO Plugins Pack cho wordpress - v8.1